Allah’ı Kim Yarattı?

Herşeyin bir yaratıcısı bir Allah  var ise peki o yaratıcıyı kim yarattı? Felsefede ‘’kategori hatası’’ olarak bilinen bu soru bir çok kavram kargaşasına sebep olmaktadır. Mesela sana ‘Mavi rengin ağırlığı nedir?’ diye sorsam verebileceğin bir cevap var mı?

Aslında şu soru üzerinde biraz düşünürsek sorunun mantık dışı olduğunun farkına varabiliriz. Eğer Allah dediğimiz zatı bir başka zat yaratmış olsaydı; Biz o zat’a Allah diyemezdik. Zira mahluk yani yaratılmış olacağı için ilahlık vasfını kaybederdi. Ve mantık dışı bir düşünce daha ortaya çıkıyor, o da şöyle ki; Yaratıcınında bir yaratıcısını ararsak hiçbir şekilde bir yaratıcıya ulaşamayız. Bununla birlikte sonsuz saçma bir döngü içerisinde kayboluruz. Ve matematik felsefesine sığınan argümanlarla (kanıtlarla) sonsuz bir döngünün olamayacağını bir ilk unsurun yani  başlangıcın olması gerektiği söylenmektedir. Hem yaratıcıya ilah deyip aynı zamanda mahluk olduğunu  iddia etmiş oluruz ki bu da akıldan feragât etmek olur. Çünkü yaratılan bir şey yaratıcı olamaz. Nasıl mı? gelin beraber bakalım;

Allah’û  Teâla zatidir yani özelliği kendidedir, kendiliğinden vardır, yani varlığı  kendidedir. Şöyle bir örnek verelim bütün ıslak maddelerin ıslaklık kaynağı sudur. Suyun ıslaklık kaynağı nedir diye sorulmaz. Çünkü suyun ıslaklığı kendindendir. Su ile ıslanan maddelerin ıslaklığı arizi yani dışarıdan bir etki sonucu meydana gelmiştir. Mesela sonsuz eksi bir milyon ya da  sonsuz artı bir milyonda sonsuzdur.

Sonuç olarak Allah’ın hiçbir şekilde bir şeye ihtiyacı yoktur. Bilakis her şeyin O’na ihtiyacı vardır, zira her şey O’ ndandır.

Rabbimiz kur’an’da  ihlas suresi ile bizlere kendi zatını çok net bir şekilde anlatıyor; “De ki: O Allah’dır, Ehad’ dir. (O) Allah’tır, Samed’dir. Doğurmadığı gibi, doğmamıştır da. Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir.”

Ayrıca şu kainata baktığımızda ne kadar intizamlı her şey birbiri ile ne kadar uyumlu. 6,142E10 km²’e kadar ulaşan gezegenlerin uzayda birbiri ile çarpışmadan  yörüngelerinden çıkmadan dönmeleri, ‘’direksiz’’ bir şekilde  havada asılı kalmaları ya da zifiri karanlıkta bile rızkını bulabilen karıncalar. İnsan anatomisine işleyişine baktığımız zaman  en basiti gözümüzdeki görmeyen atomların görebilmesi ne kadar imkan dahilinde kardeşim? Böyle muhteşem bir yaratılışın sahibi  öyle bir yaratıcı öyle bir zât olmalı ki hiçbir şeye ihtiyacı olmasın her şeye kafi ve her şeyden münezzeh olsun. ‘’Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.’’ (Enbiya/22) Ve şu ayet-i kerimede bir başka ilahın var olabilmesinin mümkün olmadığını ‘’akıl sahipleri’’ için net olarak beyan edilmiştir.

Allah müssebbibul esbabtır. Yani sebepleri yaratan ve onlara bağlı olmayandır. Şöyle ki; Allah zamanı ve mekanı yarattığından ve bunlara bağlı olmadığından yani zamandan ve mekandan önce var olduğu için başlangıcı ve sonu yoktur. Yani sonsuzdur. İşte bu yüzden ezeli ve yaratılmamış olanı yani Allah’ı kim yarattı diye bir soru sorulması anlamsızdır zira ortaya çıkan veriler tutarsızdır.

Bunlar gibi daha nice örnekler verilebilir. Ama sanırım bu kadarı yeterli. İşte kardeşim akıl ile  idrak ettik ve gördük ki bu kainatın yaratıcısının herhangi bir şeye yada bir yaratıcıya ihtiyacı yok. Varlığın yaratıcısına varlığı nerden veya kimden diye sorulması ne kadarda akıldan uzakmış.

Tags:

Abdulkadir Turan

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri okuyor. Şiir ve edebiyata meraklı, teknolojiyle arası çok iyi :)

Yorum yap
Konuşmayı Başlat
Merhaba, bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Powered by